ΦΕΚ 777/Β/04.06.2010- Παρατηρητήριο Τιμών

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 08/31.05.2010

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 777/Β/04.06.2010

Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του ν. 3580/07

id: 229Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο