ΦΕΚ 778/Β/31.12.1987 – Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υ.Α. 15928/1987 778/Β/31.12.1987 Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος