ΦΕΚ 784/B/06.10.1993 – Ταινία Γνησιότητας

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση Y6/10841/93

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 784/B/06.10.1993

Mετάθεση ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Y.A. σχετικά μα την ταινία γνησιότητας.

id: 71

Κατεβάστε εδώ το αρχείο