ΦΕΚ 792/Β/04.04.2013 – Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Π.οικ.30518

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 792/Β/04.04.2013

Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Υγείας, έτους 2013

id: 302A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο