ΦΕΚ 798/B/31.12.1985 – Κυκλοφορία Παραγωγή & Εισαγωγή Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση A6/10395/85

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 798/B/31.12.1985

Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτική( Οδηγίες 65/65, 75/318, 75/319, 78/25, 78/420, 81/464, 83/570, 83/571 για κυκλοφορία παραγωγή & εισαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων

id: 25

Κατεβάστε εδώ το αρχείο