ΦΕΚ 80/Β/25.01.2005 – Εκπιπτόμενες Δαπάνες

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση 1003821/10037/β0012/04

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 80/Β/25.01.2005

Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία

id: 180

Κατεβάστε εδώ το αρχείο