ΦΕΚ 84/Α/18.07.2015 – Κεφαλαιακοί Έλεγχοι – Ισχύς ΦΠΑ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 84/A/18.07.2015  Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)