ΦΕΚ 857/B/10.11.1993 – Διαδικασία Χορήγησης Βεβαίωσης για Απαιτήσεις από Ιατροφαρμακευτικό Υλικό

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση α/9848/93

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 857/B/10.11.1993

Kαθορισμός διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης από Nοσηλευτικά Iδρύματα σε επιχειρήσεις, για απαιτήσεις από ιατροφαρμακευτικό υλικό.

id: 72

Κατεβάστε εδώ το αρχείο