ΦΕΚ 86/A/10.05.1969 – Περί Επαγγελματικών Οργανισμών

Νομοθετικό Κείμενο:  Nομοθέτικο Διάταγμα 185-186/69

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 86/A/10.05.1969

Περί συμπληρώσεως & τροποποιήσεως της νομοθεσίας περί επαγγελματικών οργανισμών.Περί τροποποιήσεως & συμπληρώσεως του N. 3239/1955 δια του N.Δ. 3755/1957

id: 3

Κατεβάστε εδώ το αρχείο