ΦΕΚ 866/B/16.05.2011 – “Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων”

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υ. Α. 54582/2011 866/B/16.05.2011  “Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων” – Μείωση των ποσοστών κέρδους των φαρμακεμπόρων και κατάργηση των υποχρεωτικών εκπτώσεων προς τους ιδιώτες