ΦΕΚ 869/Β/19.05.2015 – Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ.30468 869/Β/19.05.2015 Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π/61771/11−07−14 (ΦΕΚ 1907/Β΄/2014) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων