ΦΕΚ 871/Β/08.05.2009 – Rebate

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ οικ. 59716

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 871/Β/08.05.2009

Διαδικασία απόδοσης του 3% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (Rebate)

id: 215Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο