ΦΕΚ 87/Α/08-04-2023– Νέος Νόμος Υπ. Υγείας: 5041/2023: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Sorry you have no rights to view this post!