ΦΕΚ 886/B/20.12.1984 – Διεξαγωγή Κλινικών Δοκιμών Φαρμάκων και Προστασία του Ανθρώπου

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση A6/10983/1/84

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 886/B/20.12.1984

Διεξαγωγή κλινικών δοκιμών φαρμάκων και προστασία του ανθρώπου

id: 24

Κατεβάστε εδώ το αρχείο