ΦΕΚ 891/Β/21.06.2010 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μάρκο Μπόλαρη

Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθ. 26689 ΔΙΟΕ 1135

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 891/Β/21.06.2010

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μάρκο Μπόλαρη

id: 231

Κατεβάστε εδώ το αρχείο