ΦΕΚ 915/B/16/09/1980 – Καθορισμός Προδιαγραφών Παρασκευής & Ελέγχου Φαρμακευτικών Προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση A6/8690/80

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 915/B/16/09/1980

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της A6/829/78 κοινής αποφάσεως, περί καθορισμού προδιαγραφών παρασκευής & ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων

id: 18

Κατεβάστε εδώ το αρχείο