ΦΕΚ 93/Α/08.05.2006 – Μεταρρύθμιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 3457/06

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 93/Α/08.05.2006

Νόμος για την μεταρρύθμιση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης. Με την δημοσίευση του Νόμου καταργείται η λίστα και καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση όλα τα χορηγούμενα με ιατρική συνταγή φάρμακα

id: 195

Κατεβάστε εδώ το αρχείο