ΦΕΚ 93/Β/20.01.2015 – Διασύνδεση ΠΦΥ με νοσοκομεία αναφοράς ανά τις 7ΥΠΕ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ3α/οικ. 3579 93/Β/20.01.2015

Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. Στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς