ΦΕΚ 94/Β/04.03.2015 – Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1α/οικ.14111 94/Β/04.03.2015 Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Υγείας στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων