ΦΕΚ 970/Β/29.06.2004 – Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ/ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση 30085/04

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 970/Β/29.06.2004

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ/ΕΟΦ

id: 173Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο