ΦΕΚ 986/Β/22.03.2020 – ΚΥΑ για τον περιορισμό κυκλοφορίας των πολιτών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 986/Β/22.03.2020

Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19