ΦΕΚ 824/Β/12.05.2015 – ΦΕΚ Θετικής Λίστας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. οικ. 32194 824/Β/12.05.2015 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει