ΦΕΚ Β’ 4496/13.07.2023 –Μετάθεση έναρξης εφαρμογής του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 5015/2023 (Α’ 20) από την 1η.07.2023 για την 02.10.2023 – Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 19271/ 30.03.2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας

Sorry you have no rights to view this post!