ΦΕΚ 86/Υ.Ο.Δ.Δ./02.03.2015 – Διορισμός Υποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 14359
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 86/Υ.Ο.Δ.Δ./02.03.2015

«Διορισμός του Ιωάννη Θεωνά του Γρηγορίου σε θέση Υποδιοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ − ETAM)»

id: 372

Κατεβάστε εδώ το αρχείο