Καινοτομία και Διαφάνεια, ο δρόμος για την Ελλάδα που θέλουμε

Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής, Προέδρος ΣΦΕΕ

Καινοτομία και Διαφάνεια, ο δρόμος για την Ελλάδα που θέλουμε

Άρθρο του κου Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ στη Free Sunday – Σαββατοκύριακο 8-9/11/2014

Το «ελληνικό πρόβλημα», ιδίως μετά το ξέσπασμα της κρίσης, έχει απασχολήσει πολλούς, πολιτικούς και επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και ανθρώπους της διανόησης. Είναι η μόνιμη συζήτηση της πλειονότητας των Ελλήνων. Είναι ο επίμονος προβληματισμός. Είναι το θεμελιώδες ερώτημα: Πώς μπορούμε να υπερβούμε την κρίση και να επιτύχουμε μια νέα αρχή μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με αυξανόμενη ταχύτητα και αμφισβητεί όλα όσα πιστεύαμε ότι ήταν δεδομένα και αμετακίνητα; Μια ολοκληρωμένη απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει πολλές αρχές, παραδοχές, προτάσεις και σταθερές. Καμία σοβαρή πρόταση όμως για τον τερματισμό της κρίσης δεν μπορεί να παραλείπει τις αρχές της καινοτομίας και της διαφάνειας.

Με βάση την παραδοχή αυτή, η οποία είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητη, ο ΣΦΕΕ και η φαρμακευτική βιομηχανία έχουν προχωρήσει σε δύο πρωτοβουλίες με μεγάλο συμβολικό βάρος, αλλά και απόλυτα ουσιαστική σημασία.

Πρόκειται για το ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0 και τον Κώδικα Δημοσιοποίησης. Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά στον διαγωνισμό Καινοτομίας στο πεδίο της Υγείας για δεύτερη συνεχή χρονιά, που βρίσκεται στην τελική φάση του αυτές τις ημέρες. Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά στην εισαγωγή από το 2015 μιας σύγχρονης θεσμικής καινοτομίας, που εμβαθύνει και κατοχυρώνει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις σχέσεις φαρμακευτικών εταιρειών με τους λειτουργούς της υγείας στο πεδίο της ιατρικής ενημέρωσης, ένα πεδίο ευαίσθητο και απολύτως ζωτικό σε όλες τις χώρες του κόσμου, για τη διάδοση της νέας γνώσης στην επιστήμη μας.

Όταν ξεκινούσαμε τις διαδικασίες για τον πρώτο διαγωνισμό Καινοτομίας του ΣΦΕΕ, πριν από περίπου ενάμισι χρόνο, δεν φανταζόμασταν ότι θα είχαμε τόσο ισχυρή ανταπόκριση καθώς και μια τόσο εντυπωσιακή κατάθεση πολλών αξιόλογων προτάσεων. Αναφέρομαι στις 63 έγκυρες και ολοκληρωμένες υποψηφιότητες από τις οποίες επελέγησαν αρχικώς οι 20 και, σε δεύτερο στάδιο, οι καλύτερες 10. Πρόκειται για καινοτόμες ιδέες στο πεδίο της τηλεϊατρικής, της πρόγνωσης και διάγνωσης, των νέων θεραπευτικών ουσιών, της βιοτεχνολογίας και της αναγεννητικής ιατρικής. Οι επιστήμονες, κυρίως ανήσυχοι και δημιουργικοί επιστήμονες που κατέθεσαν τις προτάσεις αυτές – και αναφέρομαι στους 10 που επελέγησαν από τους συνολικά 63 – θα  παρουσιάσουν και θα υποστηρίξουν τις προτάσεις – ενώπιον κοινού και κριτών. Η ανοιχτή αυτή εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Disrupt, Startup, ScaleUP» που διοργανώνεται από τους Industry Disruptors – Game Changers και τον ΣΦΕΕ. Οι καλύτερες τρεις προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με το κεφάλαιο των 50.000 ευρώ συνολικά και ταυτόχρονα θα αποκτήσουν πρόσβαση σε διαδικασίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης που θα προσφέρουν στελέχη των εταιρειών – μελών του ΣΦΕΕ (ΣΦΕΕ Mentoring Team). Παράλληλα, θα έχουν στη διάθεσή τους το οικοσύστημα «εργαλείων» των ID-GC για να προχωρήσουν από τη λαμπρή ιδέα στην επιχειρηματική πράξη.

Το «ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0» επιβεβαίωσε ότι υπάρχει στην ελληνική επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα ένα ανεξάντλητο δυναμικό. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που έχουν τη γνώση, την πίστη και την αποφασιστικότητα να τολμήσουν και μάλιστα σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον. Οι πρωτοβουλίες τους είναι «αντισώματα» στην κρίση, ενώ η στήριξή τους αποτελεί παράδειγμα που πρέπει να επεκταθεί και να μετασχηματιστεί σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο. Πρόκειται για το μοναδικό μονόδρομο με τον οποίο μια μεσαία ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υπερβεί με επιτυχία τους περιορισμούς των οικονομικών κύκλων και τις δυσλειτουργίες που προκάλεσαν οι υπερβολές των προηγούμενων εποχών. Στον ΣΦΕΕ πιστεύουμε ότι οι εδραιωμένοι θεσμοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα πρέπει να διαμορφώσουν ένα τέτοιο περιβάλλον όπου οι νέοι άνθρωποι θα δημιουργήσουν την απαραίτητη κρίσιμη μάζα καινοτόμων ιδεών για την επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Δίπλα στην υποστήριξη της καινοτομίας είναι απαραίτητο να επικρατήσει ένας νέος πολιτισμός εμπιστοσύνης, διαφάνειας και λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου βίου, αλλά και του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Η επιστημονική και η επιχειρηματική καινοτομία πρέπει να συμπληρώνεται από τη θεσμική καινοτομία. Ο ΣΦΕΕ έχει αναλάβει μια σημαντική πρωτοβουλία στο πεδίο της θεσμικής καινοτομίας με την εισαγωγή του Κώδικα Δημοσιοποίησης, ο οποίος ολόπλευρα ενισχύει τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ο Κώδικας Δημοσιοποίησης, μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για όλες τις χώρες της ΕΕ, επιβάλλει τη δημοσιοποίηση από το 2016 σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΦΕΕ όλων των συνεργασιών μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και λειτουργών της υγείας οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο της ιατρικής ενημέρωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν Κώδικα Εμπιστοσύνης που εξασφαλίζει τη διαύγεια των σχέσεων μεταξύ των μερών που συνεργάζονται για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και δρα ως μια σημαντική επιπλέον εγγύηση για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, η ταυτόχρονη υιοθέτηση του Κώδικα σε ολόκληρη την ΕΕ υποδεικνύει τη σύγκλιση της χώρας μας με τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες στο πεδίο της διαφάνειας στην ιατρική ενημέρωση. Κυρίως όμως αποτελεί ένα υπόδειγμα πρωτοποριακής επιχειρηματικής δράσης που συνοδεύεται από υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Και εκεί, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται το «κλειδί» για το μέλλον. Στην καινοτομία, επιχειρηματική και θεσμική, επιστημονική και διοικητική, η οποία θα απελευθερώσει όλες εκείνες τις παραγωγικές δυνάμεις που χρειάζεται η χώρα μας.