ΦΘΟΡΙΟ-ΧΛΩΡΙΟΠΑΡΑΓΩΓΑ σαν προωθητικά αέρια

12/12/1985
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 29174
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 629
Οδηγίες

26/08/1985
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 26665
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 552
Οδηγίες
09/04/1985
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 13095
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 465
Οδηγίες
28/03/1984
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 10257
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 222
Οδηγίες