ΕΟΦ

•    ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
http://www.eof.gr/

•    ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
http://www.eof.gr/html/iiiieaossa.html

•    Εθνικό Συνταγολόγιο (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΟΦ)
http://eof1.eof.gr/Syntagologio/

•    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ
http://www.eof.gr/html/body_public.html

•    ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ / ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
http://www.hma.eu/mri.html

•    ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
http://www.emea.europa.eu/htms/human/epar/eparintro.htm