ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.med.uoa.gr

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
http://www.med.uth.gr/

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
http://www.med.auth.gr/indexgr.html

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ
http://www.med.duth.gr/

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/messages1_gr.htm

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ
http://www.med.uoc.gr/

•    ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
http://www.med.upatras.gr/gr/index.php

•    ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
http://www.dr-med.gr/synedria.php