ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ)

•    ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ)
http://directory.in.gr/ShowEntities.aspx?deid=1782

•    Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)
http://www.einap.gr/

•    ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.)
http://www.oenge.gr/