ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ

•    Πρεσβεία ΑΥΣΤΡΙΑΣ
http://www.bmeia.gv.at/gr/botschaft/athen.html

•    Πρεσβεία ΒΕΛΓΙΟΥ
http://www.diplomatie.be/athens/

•    Πρεσβεία ΓΑΛΛΙΑΣ
http://ambafrance-gr.org/france_grece/

•    Πρεσβεία ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
http://www.athen.diplo.de/

•    Πρεσβεία ΔΑΝΙΑΣ
http://www.ambathen.um.dk/en/

•    Πρεσβεία ΕΛΒΕΤΙΑΣ
http://www.eda.admin.ch/athens

•    Πρεσβεία ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
http://athens.usembassy.gov/greekhome.html

•    Πρεσβεία ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
http://ukingreece.fco.gov.uk/el

•    Πρεσβεία ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
http://greece.nlembassy.org/homepage

•    Πρεσβεία ΣΟΥΗΔΙΑΣ
http://www.swedenabroad.com/athens