ΒΟΥΛΗ

•    ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
http://www.hellenicparliament.gr/

•    ΒΟΥΛΗ (ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=583b7a49-8542-41c0-8e16-e1c22246bfa6

•    ΒΟΥΛΗ (ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/CommiteeDetailView?CommitteeId=3ec562f4-82ec-45d6-9705-8858534bfabf