Γεωργικό – Κτηνιατρικό φάρμακο

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 (Α20160426-78)
78/Α/26.04.2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 48. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)