Παρουσίαση του Καθηγητή Πάνου Καναβού

Σε συνέχεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων της Πρωτοβουλίας Health in Action, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 στο Υπουργείο Υγείας

Ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Υγείας