Η Ελληνίδα που κρατά τα ηνία πέντε θυγατρικών της UCB

Άρθρο για την κα Αθανασία Γκιουλέκα, Μέλος Δ.Σ. ΣΦΕΕ Πρώτο Θέμα