Η ολογωρία της Πολιτείας δυναμιτίζει την περίθαλψη