Η ανάγκη για αναπροσαρμογή δεν θα πρέπει να επιβάλλει εκπτώσεις στις αξίες του φαρμακευτικού κλάδου

Συνέντευξη κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ Φαρμακευτικό Marketing