Η Ελλάδα μπορεί να γίνει Ευρωπαϊκό Κέντρο Κλινικών Μελετών και Έρευνας

Άρθρο, Ναυτεμπορική_Ειδική Έκδοση Φάρμακο-Υγεία, 20/12/2013