“Η Ελληνική Φαρμακευτική αγορά έχει τις προδιαγραφές να γίνει πραγματικά «ευρωπαϊκή». Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Εφημερίδα CITY PRESS, Ειδικό Ένθετο, 28/12/06