“Η ολοκλήρωση του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού θεμέλιος λίθος για στερεό μέλλον στο σύστημα υγείας”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ένθετο ΦΑΡΜΑΚΟ-ΥΓΕΙΑ, 15/02/08