“Η σπατάλη εκτοξεύει το κόστος και όχι οι τιμές των φαρμάκων”, το οποίο δημοσιεύθηκε στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Ειδική Έκδοση, Οκτώβριος 2008

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ