15/01/1985 – Ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από φαρμακευτικές επιχειρήσεις Υ.Α.

Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: Α6/10.983/84 15/01/1985 με θέμα: “Ιατρική ενημέρωση για τα φάρμακα από φαρμακευτικές επιχειρήσεις”