Ημερίδα ΕΣΔΥ με τίτλο “Νέα πρότυπα συμφωνιών διαπραγμάτευσης τιμών και αποζημίωσης φαρμακευτικών προϊόντων”

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας διοργανώνει Ημερίδα με τίτλο New Models on Pharmaceutical Managed Entry Agreements and Reimbursement” – Νέα πρότυπα συμφωνιών διαπραγμάτευσης τιμών και αποζημίωσης φαρμακευτικών προϊόντων, στις 13 & 14 Φεβρουαρίου 2015.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν σχετικά πρότυπα και να συζητηθεί η εφαρμογή τους στην Ελλάδα.