Να επενδύσουμε στο μέλλον της Υγείας

Άρθρο κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Παρασκήνιο (13/12)

 

Παρά τις μεγάλες – και σε πολλές περιπτώσεις οριζόντιες – περικοπές στον προϋπολογισμό της υγείας, η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να έχει αξιοπρεπούς επιπέδου υπηρεσίες χάρη στην αίσθηση καθήκοντος των λειτουργών της υγείας. Ωστόσο, για να διατηρηθεί αυτό χρειάζεται να στηριχθούν οι επενδύσεις εάν θέλουμε να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία και να διαφυλάξουμε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του κοινωνικού κράτους στην Ελλάδα.

Ο έμπρακτος σεβασμός στους λειτουργούς της υγείας, οι οποίοι συχνά εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες, παράλληλα με τις επενδύσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό και στη φαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί το τρίπτυχο που εξασφαλίζει διαρκή πρόοδο στην υγεία των πολιτών της χώρας. Ασφαλώς η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν μπορεί παρά να προσαρμοστεί, με κατώτερο όριο τα 2,3 δισ. ευρώ, καθώς μόνο σε αυτό το ελάχιστο επίπεδο καθίσταται εφικτό να διατηρηθούν στην ελληνική αγορά δοκιμασμένα φάρμακα υψηλής αποτελεσματικότητας, αλλά και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες.

Η στοιχειώδης οικονομική βιωσιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη συνολική βελτίωση του πεδίου της υγείας καθώς εδώ και δεκαετίες η φαρμακοβιομηχανία λειτουργεί υποδειγματικά ως κεντρικός και αναντικατάστατος πυλώνας του δημοσίου συστήματος υγείας και κατ’ επέκταση της κοινωνικής συνοχής στον τόπο μας.

Κατά συνέπεια, η οριστική ρύθμιση των οικονομικών σχέσεων του κράτους με τους προμηθευτές της υγείας υπό συνθήκες εμπιστοσύνης, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, χωρίς αιφνιδιασμούς, θα διαμορφώσουν συνθήκες συνεργασίας και συμμαχίας ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αυξάνοντας αισθητά την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Παράλληλα, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να «ανοίξουν οι πόρτες» για τη διενέργεια κλινικών μελετών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειτουργική διασύνδεση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τη φαρμακευτική βιομηχανία και το σύστημα υγείας σε ολόκληρο το φάσμα των επιστημών υγείας είναι βέβαιο ότι μπορεί να οδηγήσει σε ένα “big bang” γνώσης από την οποία θα ωφεληθεί η υγεία στην Ελλάδα, αλλά και η εθνική οικονομία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υγεία απαιτεί πόρους, ιδίως στη σημερινή εποχή των αυξανόμενων αναγκών των πολιτών και των νεότερων και πιο επαναστατικών θεραπειών.

Το «κλειδί» για να ανταποκριθούμε στη νέα αυτή συνθήκη – και μάλιστα σε εποχή αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών – είναι η τολμηρή συμμετοχή στην οικονομία της υγείας μέσα από θεσμικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την κινητοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στην παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών της υγείας του μέλλοντος.