Υποχρέωση του κράτους τα δωρεάν φάρμακα σε ανασφάλιστους