ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΜΕ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΙΝΟΕΙΔΗ

05/08/2003
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 41130
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3975
Περίληψη Χαρ. Πρ. & ΦΟΧ

29/03/1988
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 8830
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 1337
Αντενδείξεις κλπ.
26/11/1984
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 37702
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 351
Οδηγίες