Καμία φαρμακευτική δεν αντέχει να επιδοτεί για πολύ τη δημόσια υγεία