Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), 4ο Τρίμηνο 2018 – (20.03.2019)

20-03-2019 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

“Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), 4ο Τρίμηνο 2018”

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (482.2 ΚΒ)

Δείτε τον κατάλογο με τα νέα ΜΗΣΥΦΑ pdf (245.4 KB)

Δείτε τον κατάλογο με τα νέα ΜΗΣΥΦΑ xlsx (12.2 KB)