Κατάργηση διατάξεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

10-02-2015 – Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας προς όλα τα Υπουργεία, με θέμα:

«Κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014»

Αρχείο pdf (107 KB)