ΦΕΚ 194/Α/25.09.2008 – Κατάρτιση διαγνωστικών-θεραπευτικών πρωτοκόλλων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3697/08 194/Α/25.09.2008 Άρθρο 35- Κατάρτιση διαγνωστικών-θεραπευτικών πρωτοκόλλων κατάρτιση θεραπευτικών ομάδων και καθορισμός τιμής αναφοράς = Λιανική τιμή – 3%