Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432

 

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1753/Β/28.6.2014

 

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών